Metody płatności

 1. Zapłata za złożone zamówienie, która zawiera zapłatę za zamówione produkty oraz za koszt dostawy (vide § 5 poniżej) może nastąpić za pośrednictwem następujących form płatności:
  • płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedającego
  • płatność za pomocą bramki płatniczej imoje (twisto, blik, karta)
 2. Dane do dokonania zapłaty za pomocą przelewu bankowego, o którym mowa w punkcie 1a powyżej są następujące:
  APA Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością
  ul. Tarnogórska 251, 44-105 Gliwice,
  nr KRS: 0000274779, NIP: 6312513480
  nr rachunku bankowego: 03105012981000002349797924 [ING Bank Śląski S.A.]
 3. Zawierając umowę sprzedaży, Kupujący wyraża zgodę na przesyłanie faktur drogą elektro-niczną oraz/lub na przesłanie paragonu (dowodu zakupu) w formie online, na podany adres e-mail Kupującego.
 4. Zamówienie winno być opłacone w terminie do 7 dni roboczych liczonych od dnia złoże-nia zamówienia. O zachowaniu terminu decyduje moment zaksięgowania wpłaty po stronie w przeciwnym przypadku uważa się złożenie zamówienia za niedokonane.