Przetwarzanie danych osobowych

Informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: APA sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach.
  2. Dane kontaktowe Administratora: e-mail: biuro@apasmart.pl, telefon: +48 730-020-040, korespondencja: ul. Tarnogórska 251, 44-105 Gliwice.
  3. Dane osobowe będą przetwarzane jedynie do celów określonych w Polityce Prywatności oraz Regulaminie Sklepu Internetowego – w zakresie w jakim złożona została zgoda na ich przetwarzanie
  4. Dane osobowe przekazane będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów zawartej umowy [zamówienia] oraz przez jaki przesyłany będzie newsletter, z zastrzeżeniem uprawnień wskazanych w pkt. 5 oraz 6 poniżej.
  5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz na przesyłanie informacji marketingowych oraz wycofanie subskrypcji Newslettera może być w każdej chwili odwołana.
  6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych w każdym czasie, żądanie ich sprostowania, usunięcia bądź ograniczenia przetwarzania, uzyskania kopii danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.