Mobilny punkt pomiarowy energii elektrycznej

dla dotychczasowych użytkowników Inteligentnej Platformy Optymalizacji Energii (IPOE)