SAFE HOME – pakiet bezpieczeństwo

Nazca SAFE HOME to zaawansowane narzędzie do kontroli instalacji w Twoim domu, które mają wymierny wpływ na bezpieczeństwo obiektu i Twojej rodziny.

Nazca SAFE HOME uwzględnia:

 • Integrację z systemem alarmowym Satel Integra
 • Sterowanie oświetleniem zewnętrznym
 • Podgląd z kamer monitoringu, na żywo
 • Sterowanie furtką, bramą wjazdową i garażową
 • Komunikację e-mail i sms
 • Scenariusz optymalizacji energii – One Click Energy Saving
 • Pakiet antyzalaniowy / sterowanie zaworem wody
 • Aplikację klienta mobilnego (dla 5 użytkowników)

Cały ten zestaw umieściliśmy w prefabrykowanej szafie sterowniczej.

Dodatkowo istnieje możliwość rozszerzenia pakietu o:

19 999,00 

Produkt dostępny na zamówienie

Opis

Chcesz w prosty i efektywny sposób kontrolować alarm w posesji i obsługiwać podstawowe funkcjonalności domu? Pakiet SAFE to integracja z systemem alarmowym Satel i wygodne zarządzanie kluczowymi funkcjami budynku. Wszystko w ramach jednej aplikacji na smartfonie lub tablecie, zawsze pod ręką.

Dodatkowe informacje

Producent

APAGROUP

Widżety w standardzie:

1. Brama wjazdowa – Otwórz / Zamknij

2. Brama garażowa – Otwórz / Zamknij

3. Furtka – otwórz

4. Rolety – Otwórz / Zamknij (pamiętajmy, że w standardzie nie ma rolet więc będzie to dokładane jak ktoś dokupi sterowanie roletami)

5. Zamknij wszystko – brama wjazdowa, garażowa, rolety

Powiadomienia SMS w standardzie:

1.Rozbrojenie alarmu

2. Aktywacja alarmu

3. Sabotaż alarmu (w tym odłączenie prądu)

4.Otwarcie bramy wjazdowej / furtki / garażowej

5. Wykrycie zalania, dymu

Czas realizacji

od 2 tygodnie do 4 tygodni

Wymiary sprzętu

wymiar szafy: 600×1060 głębokość 300mm

Rozdzielnia

Prefabrykowana rozdzielnia zawierająca elementy:
metalowa obudowa rozdzielni przeznaczona do montażu natynkowego
komputer przemysłowy z systemem operacyjnym, oprogramowaniem Nazca
z kluczem licencyjnym
Sterownik magistrali, neurony wykonawcze, modem GSM
Osprzęt elektryczny i zasilacze niezbędne dla funkcjonowania rozdzielni

FAQ

Aktualizacja 2021/03

Co zawiera rozdzielnia Nazca Safe Home?

 • Metalową obudowę rozdzielni przeznaczoną do montażu natynkowego,
 • Komputer przemysłowy z systemem operacyjnym, oprogramowaniem Nazca
  z kluczem licencyjnym,
 • Sterownik magistrali, neurony wykonawcze, modem GSM,
 • Osprzęt elektryczny i zasilacze niezbędne dla funkcjonowania rozdzielni.


Jakie elementy nie są zawarte w pakiecie Nazca Safe Home

 • Elementy wykonawcze, którymi będzie sterował System (np. napęd bramy zewnętrznej, napęd bramy garażowej, napędy rolet, kamery IP, itp.),
 • Przekaźniki/styczniki elektryczne (maksymalny dopuszczalny prąd na wyjściu sterownika (neurona) wynosi 3A obciążenia rezystancyjnego).

Jeżeli sterowane urządzenie pobiera większy prąd, to konieczne jest dobranie i zastosowanie przez Instalatora (elektryka) przekaźników/styczników. W takim wypadku rozdzielnica Nazca Safe Home sterować będzie pracą przekaźnika/stycznika, a nie bezpośrednio urządzeniem.

Jakie przewody powinienem przygotować i na które zaciski w rozdzielnicy powinny być one podłączone?

Wytyczne dotyczące przygotowania przewodów znajdują się w dokumencie „Wytyczne dla Instalatora” oraz na schemacie (szkicu) elektrycznym.
Na szkicu opisano poszczególne zaciski wraz z ich funkcją zaprogramowaną w systemie.


Co potrzebuję, aby uruchomić rozdzielnicę Nazca Safe Home?

W celu uruchomienia systemu Nazca Safe Home należy przygotować:

 • Zasilanie rozdzielnicy Nazca Safe Home z rozdzielnicy elektrycznej wykonane przewodem minimum 1,5mm2 i zabezpieczone bezpiecznikiem C10.
  Dobrą praktyką jest przygotowanie zasilania awaryjnego rozdzielnicy w formie zasilacza UPS,
 • Przewód doprowadzający Internet (skrętka komputerowa kat. 5e lub lepszy),
 • Stały zewnętrzny adres IP (najczęściej konieczne jest wykupienie tej opcji u dostawcy sieci internetowej),
 • Kartę SIM z pakietem internetowym i pakietem SMS,
 • Przewody z urządzeń wykonawczych do rozdzielnicy Nazca Safe Home,
 • Rozdzielnicę elektryczną zawierającą wyłączniki nadprądowe i ewentualnie przekaźniki/styczniki dla urządzeń wykonawczych same urządzenia wykonawcze w miejscach ich docelowego montażu.


Kto może podłączać i uruchamiać rozdzielnicę Nazca Safe Home?

Rozdzielnicę Nazca Safe Home powinien podłączać i uruchamiać elektryk posiadający wymagane prawem uprawnienia oraz dysponujący doświadczeniem w uruchamianiu instalacji niskoprądowych.

Z uwagi na konieczność odpowiedniej konfiguracji sieci internetowej, osoba uruchamiająca system powinna posiadać również podstawową wiedzę w tym zakresie.


Co zrobić w przypadku problemów z uruchomieniem i konfiguracją Nazca Safe Home?

W przypadku pojawienia się problemów z uruchomieniem i/lub konfiguracją firma APA oferuje pomoc specjalistów automatyki budynkowej, w ramach pakietu 10 roboczogodzin.


Co zrobić w przypadku problemów z działaniem systemu Nazca Safe Home już w trakcie normalnej eksploatacji?

Firma APA udostępnia dla Klientów telefon serwisowy czynny 7 dni w tygodniu w godzinach 6:00 – 22:00. Dyżurujący specjalista automatyki budynkowej pomaga zdalnie w rozwiązaniu ewentualnych problemów. Jeśli usterka będzie niemożliwa do zdalnego naprawienia, firma APA uzgodni z Klientem dalszą procedurę postępowania (Odesłanie wybranych urządzeń do serwisu bądź wizytę serwisanta u Klienta).


Czy można zmienić opisy poszczególnych przycisków lub ich kolejność w aplikacji mobilnej?

Aplikacja mobilna udostępniona użytkownikom Nazca Safe Home jest przygotowana do realizacji konkretnych, predefiniowanych funkcjonalności systemu. W przypadku chęci spersonalizowania aplikacji, firma APA udostępnia pakiet 10 godzin pracy, w którym specjalista automatyki budynkowej APA dopasuje układ widoków, nazewnictwo przycisków, itp. do życzeń Klienta.


Czy system Nazca Safe Home może być rozbudowany o dodatkowe urządzenia/funkcje?

System Nazca Safe Home posiada bardzo duże możliwości w zakresie integracji z różnymi urządzeniami. Warunkiem jest, żeby urządzenie wykonawcze, które ma współpracować z systemem Nazca Safe Home posiadało odpowiedni interfejs komunikacyjny.

Jako opcje dodatkowo płatne dostępne są węzły systemowe obsługujące protokoły komunikacyjne Modbus, BACnet, RS232, RS485, OPC, Lonworks, SMTP, dzięki którym można zintegrować niemal dowolne urządzenie.

W przypadku potrzeby integracji dodatkowych urządzeń należy skontaktować się z działem handlowym APA.

Dokumenty techniczne

Punkty styku Nazca Safe Home

Wytyczne dla klienta – specyfikacja sprzętu

Wytyczne dla Instalatora