Realizacja zamówienia

  1. Czas realizacji zamówienia obejmuje dni robocze i jest zależny od dostępności danego produktu.
  2. Czas realizacji zamówienia po stronie Sprzedającego może wynosić do 30 dni roboczych, licząc od dnia opłacenia zamówienia przez Kupującego, z wyjątkiem rzeczy robionych na zamówienie.
  3. W razie braku dostępności zamówionego produktu, Kupujący zostanie o tym poinformowany na podany adres e-mail Kupującego i może podjąć decyzję o realizacji częściowej zamówienia, anulowaniu całego zamówienia lub realizacji zamówienia w okresie przedłużonym.
  4. W przypadku w jakim Kupujący w ciągu 48 godzin od daty przesłania przez Sprzedającego informacji o braku dostępności zamówionego produktu, nie poinformuje Sprzedającego o decyzji w sprawie realizacji zamówienia poprzez wskazanie jednego ze sposobów jego realizacji, wskazanych w punkcie 3 powyżej
  5. Sprzedający zastrzega możliwość anulowania za-mówienia złożonego przez Kupującego w całości lub w części o czym Kupujący zostanie poinformowany na podany adres e-mail Kupującego.
  6. Zamówieniem opłaconym w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest zamówienie, za które zapłata została uznana na rachunku bankowym Sprzedającego.
  7. Zakupiony przez Kupującego towar jest wysyłany na adres podany w złożonym zamówieniu. Jeśli adres dostawy jest inny aniżeli adres Kupującego, okoliczność ta powinna zostać zaznaczona przez Kupującego w momencie składania zamówienia.
  8. W razie zaistnienia widocznych uszkodzeń już przy odbiorze przesyłki, Kupujący może żądać sporządzenia protokołu szkody w obecności doręczającego.
  9. Obowiązkiem Sprzedającego jest dostarczenie rzeczy bez wad.
  10. W razie zaistnienia widocznych uszkodzeń przesyłki już przy odbiorze przesyłki, Kupujący ma obowiązek zażądać sporządzenia protokołu szkody w obecności Doręczającego, pod rygorem prawa do nieuznania zgłoszenia reklamacyjnego przez Sprzedającego.